Stichting 360zuid

Knooppunt voor sociale innovatie overdracht

icon handshake


Complexiteit
Perspectieven
Allianties
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!

Welkom bij
Stichting 360Zuid

De Stichting 360Zuid is in de zomer van 2014 door Chris den Hamer en Anton ten Westenend opgericht om een formele entiteit te creëren ter ondersteuning van en als broedplaats voor nieuwe en vernieuwende ideeën met een maatschappelijke meerwaarde. De stichting stelt zich ten doel maatschappelijke vernieuwing te faciliteren, innovatieprojecten te initiëren en te coördineren, de verworven innovatiekennis te delen en maatschappelijke actoren (burgers, politici, overheid, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven) te verbinden.

Contact »


Introductie Stichting 360zuid

De Stichting 360Zuid is in de zomer van 2014 door Chris den Hamer en Anton ten Westenend opgericht met het doel een formele entiteit te creëren ter ondersteuning van en als broedplaats voor nieuwe initiatieven en ideeën, die .....

Lees verder »

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Ons Stadslab

Sociale verandering is het resultaat van een zeer complexe mix van ingrediënten. Omgevingsfactoren, sociale condities en individuele actoren brengen gezamenlijk vernieuwende ideeën voort. Het is niet mogelijk om een idee of .....

Lees verder »

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor

Projecten 360Zuid

We hebben al eerder in onze introductie gewezen op de meerduidigheid van het begrip ‘sociale innovatie’; het thema ‘sociale innovatie’ kan vanuit een aantal verschillende perspectieven benaderd worden: een organisatorisch, een ......

Lees verder »

Anton van stichting 360zuid zit in zijn kantoor